Başvuru İçin Gereken Belgeler

Başvuru yapan adaydan aşağıdaki belgelerin fotokopileri veya jpeg (çevrimiçi-online) formatında taranmış örnekleri istenir:

a) Adayın lise mezuniyet diplomasının veya geçici mezuniyet belgesi (jpeg formatta),

b) Adayın başvurduğu program türüne göre Ek’te de sunulan sınavlardan belirtilen asgari puanları gösterir sınav sonuç belgesi (jpeg formatta),

c) Adayların Pasaportlarının ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının örneği (jpeg formatta),

d) Son altı aya ait pasaport standardında fotoğraf (jpeg formatta).

 

ÖNEMLİ DUYURU:
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmüne istinaden, yukarıda belirtilen tanıma uyan ve çift uyruklu olan öğrencilerin (lise öğreniminin tamamını yurtdışında yapanlar hariç) başvuruları değerlendirilmeyecektir.
Çift uyruklu öğrencilerden, anne ve babalarına ait vatandaşlık belgeleri de talep edilecek olup, ilgili yasa kapsamında değerlendirme yapılacaktır. Konu ile ilgili Yüksek Öğretim Kurulu’nun görüş yazısı için Tıklayınız…

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin