Başvurulara İlişkin Açıklamalar

(1) Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir ve duyurulur.
(2) Başvurular, ilanda belirlenen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte posta, çevrimiçi (online) yoluyla veya şahsen Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.
(3) Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.
(4) Adaylar en fazla 3 diploma programına başvurabilirler. Bu programlara başvurular internet üzerinden Üniversitenin web sayfasından (www.beun.edu.tr) yapılır.
(5) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi sağlamaz.
(6) Başvuru süresi içinde belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(7) Çevrimiçi (online) internet üzerinden yapılan başvurularda, verilen bilgiler doğru kabul edilir ancak, değerlendirme ve kesin kayıt sırasında veya daha sonraki bir tarihte yanıltıcı, yanlış bilgi verdiği anlaşılanların kayıt işlemleri iptal edilir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin