Sonuçların İlanı ve Vize İşlemleri

(1) Başvuru sonuçları üniversitenin http://www.beun.edu.tr internet adresinden duyurulur.
(2) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Üniversitemizde öğrenim görmeleri için “Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları gerektiğinden, kayıt hakkı kazanan öğrencilere başvuru sırasında beyan ettikleri adreslere “kabul mektubu” veya eşdeğer bir belge düzenlenir ve gönderilir. Ayrıca Üniversitemize kabul edilen adaylar; kendileri için düzenlenen kabul mektubunu üniversitenin (www.beun.edu.tr) internet adresinden temin edebilirler. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Büyükelçiliğine başvurarak öğrenci vizesi almaları gereklidir.
(3) Kayıt için gerekli belgeler sonuçlarla birlikte Üniversitenin web sayfasında yayınlanır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin