Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyi

Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Eğitime Başlayabilmesi İçin,

(1) Kayıt hakkı kazanan adayların eğitime başlayabilmesi için bu hakkı kazandıkları yıldaki Türkçe düzeylerinin üniversitemiz bünyesindeki Karaelmas (TÖMER) tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından veya diğer kurum ve kuruluşlardan alınan ve denkliği Karaelmas (TÖMER) tarafından onaylanan Türkçe Dil Yeterlik belgeleri ile başarılı olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Türkçe düzeyi yetersiz olanlar ise, izinli sayılacakları 1 (bir) yıl içerisinde Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye çıkarmakla yükümlüdürler. İzinli olan adayların, kayıt hakkını kazandıkları yılı takip eden eğitim-öğretim yılı başında kayıt süresi içerisinde Türkçe düzeyinin yeterli olduğunu Dil Merkezinden veya YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren merkezlerden alınan ve adayın başarılı olduğunu ispatlayan bir belgeyle belgelemeleri gereklidir.
(2) TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından yapılmış Türkçe diploma sınavı sonuçlarında Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) dil düzeylerine göre C1 düzeyinde veya diğer kurum ve kuruluşlardan alınan ve denkliği TÖMER tarafından onaylanan Türkçe Dil Yeterlik belgelerindeki Türkçe sınavı sonuçlarında A ve B düzeyinde olanlar başarılı sayılırlar.
(3) Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi:
   a) (A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
   b) (B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim dönemi başına kadar Türkçe düzeyini (A/B) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir.
   c) (C) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim dönemi başına kadar Türkçe düzeyini (A/B) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir.
(4) Karaelmas TÖMER Türkçe Dil Yeterlilik Düzeylerinin Avrupa Dil Portfolyosu Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri (ADP) karşılıkları aşağıda belirtilmiştir;

 

TÜRKÇE DİL YETERLİLİK DÜZEYİ ADP TÜRKÇE DİL YETERLİLİK DÜZEYİ AÇIKLAMALAR
A C1 Türkçesi yeterli
B B2 Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir
B B1 Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir
C A2 Türkçesi yetersiz
C A1 Türkçesi hiç yok

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin