Yaşam Masrafları

Öğrenciler için öngörülen aylık tahmini yaşam masrafları aşağıdaki şekildedir:

YURTKUR Genel Yurt Ücreti  : € 42 (Aylık)
YURTKUR Özel  Yurt Ücreti    : € 58 (Aylık)
Ev Kira Gideri                            : € 150-257 (Aylık)
Ev Geçindirme Giderleri          : € 100-200 (Aylık)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin