7/24 Kütüphane
Uzaktan Eğitim
ALMS Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kurumsal Şifre Portalı
Akademik Takvim
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Dış İlişkiler Genel Koord.

Başvurulara İlişkin Açıklamalar

Küçült Yazı Tipi Büyüt

1) Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir ve duyurulur.
2) Başvurular, ilanda belirlenen tarihlerde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi resmi web sayfasında çevrimiçi (online) yapılır.
3) Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.
4) Adaylar en fazla 5 diploma programına başvurabilirler. 
5) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi sağlamaz.
6) Başvuru süresi içinde belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
7) Çevrimiçi (online) internet üzerinden yapılan başvurularda, verilen bilgiler doğru kabul edilir ancak, değerlendirme ve kesin kayıt sırasında veya daha sonraki bir tarihte yanıltıcı, yanlış bilgi verdiği anlaşılanların kayıt işlemleri iptal edilir.

Yönerge için tıklayınız

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin