7/24 Kütüphane
Akademik Takvim
Uluslararası Öğrenci
Öğrenci Bilgi Sistemi
Farabi Koord.
Erasmus Koord.
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi

İkametgah Tezkeresi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

İKAMETGAH TEZKERESİ HAKKINDA
Öğrenciler, öğrenimleri süresince İkamet Tezkeresini yenilemeli veya süresini uzatmalıdırlar. İkamet tezkerelerinde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren on beş gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini alabilirler.
İkamet adresi değişenlerin, bu değişikliği 48 saat içinde gerek ayrıldıkları gerekse nakil oldukları yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmeleri gerekir.
İkamet tezkeresinin kaybedilmesi durumunda ilgili makamlara derhal müracaat ederek, on beş gün içinde yenisinin alınması gerekir. Yenilenmediği takdirde vize ve ikamet ihlalinde bulunan yabancı öğrencilere 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince cezalı harç tahsil işlemi yapılmaktadır.
Bu yabancılar hakkında ihlal edilen süreye paralel olarak 3 ay ilâ 7 yıl arasında ülkeye giriş yasağı getirilmektedir.
İkamet tezkeresi ile ilgili işlemleri yürütmekten ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur.

ÖĞRENİM AMAÇLI İKAMETGAH TEZKERESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

  • 5 adet vesikalık fotoğraf
  • Pasaportun aslı
  • Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
  • 172 TL ikametgah tezkeresi belgesi bedeli
  • Geçim teminatı (1200 dolarlık döviz bozum makbuzu veya 1200 dolar karşılığı Türk Lirası banka hesabı.)
  • Yeni tarihli öğrenci belgesi veya kabul mektubu
  • İkametgah Beyanname Formu (Öğrenci hangi adreste kalacağını beyan etmelidir)
  • Ek1, Ek2 belgesi (Üniversiteye kesin kayıt yapıldıktan sonra Öğrenci İşlerinden alınıp Yabancılar Şubesine teslim edilmelidir, kayıttan sonra bu belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin ikamet belgeleri iptal edilir.)

Adres: İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi-İkamet Bürosu

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

  • Özel öğrenciler turist vizesine tabidir ve geçim teminatı miktarı aylık 500 USD’dır.
  • Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi antetli kağıt kullanılsa dahi Öğrenci İşlerinden alınan belgelerde kurum mührü bulunmasını talep etmektedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin