7/24 Kütüphane
Uzaktan Eğitim
ALMS Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kurumsal Şifre Portalı
Akademik Takvim
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Dış İlişkiler Genel Koord.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Başvuru yapan adayın aşağıdaki belgeleri JPEG veya PDF formatında çevrimiçi (online) sisteme yüklemesi gerekmektedir. Tüm belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

a) Adayın lise mezuniyet diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
b) Adayın lisede aldığı derslerini, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir resmi not belgesi (Transkript),
c) Adayın başvurduğu program türüne göre Tablo-1’de sunulan sınavlardan belirtilen asgari puanları aldığını gösterir geçerlilik süresi içindeki sınav sonuç belgesi,
d) Adayların pasaportları ve geçerlilik süresini gösteren sayfası,
e) Son altı aya ait pasaport standardında fotoğraf.

Yönerge için tıklayınız
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin