7/24 Kütüphane
Akademik Takvim
Uluslararası Öğrenci
Öğrenci Bilgi Sistemi
Farabi Koord.
Erasmus Koord.
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi

Hakkımızda

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine gelen uluslararası öğrencilerin eğitime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarına yardımcı olmak, bilgi sağlamak ve destek vermek, Üniversitemizde uluslararası öğrenci sayısının artırılmasına ve globalleşen dünyada hem Üniversitemizin dış dünya kültürlerine yakınlığını sağlamak hem de Türkiye’nin kültürünün daha anlaşılmasına yardımcı olmak temel hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca, Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını arttırmak amacıyla uluslararası öğrencilerin Türkiye’ deki hayatlarını kolaylaştırmayı, sevdirmeyi ve ülkemizde öğrenim görmeyi özendirici faaliyetler düzenlemeyi ve öğrenim hayatlarının sonunda hem ülkemiz hem de üniversitemiz için fahri elçiler yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Bununla birlikte, öğrencilerin sosyal yetkinliklerinin gelişmesini sağlayabilecek faaliyetlerin organize edilmesini ve öğrencilerle üniversitemizin akademik ve idari birimleri arasında etkin iletişimin sağlanmasını hedefleyen bir yapılanmadır.

   


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin