7/24 Kütüphane
Uzaktan Eğitim
ALMS Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kurumsal Şifre Portalı
Akademik Takvim
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Dış İlişkiler Genel Koord.

Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri

Küçült Yazı Tipi Büyüt

T.C.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2021 - 2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARINA KABUL EDİLEN VE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
*NOT: Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 16.08.2021 tarih ve 2021/27-7 sayılı kararı ile kabul edilen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yurt Dışından Önlisans/Lisans Programlarına kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri 01.07.2021 tarih ve 31528 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Gereğince güncellenmiştir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin