Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Kayıtlar takvimde belirtilen tarih ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünce belirlenecek şekilde şahsen başvuru ile yapılacaktır. Vekâlet ile kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçük olanların kayıt olabilmeleri için ailesi tarafından verilen Muvafakatname gerekmektedir.

a) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.
b) Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı.
c) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
ç) SAT I, ACT, YÖS, WAEC sınav sonuçları ile başvuru yapan adaylarla ilgili olarak;
     1) SAT I Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıtlara kadar College Board’dan orjinal belgelerinin gelmemesi durumunda, kayıt esnasında kullanıcı adları ve şifreleri ile SAT College Board resmi sitesinden sınav sonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan adayların kayıt hakları iptal edilecektir.
     2) ACT Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıt esnasında kullanıcı adları ve şifreleriyle ACT resmi sitesinden sınav sonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan adayların kayıt hakları iptal edilecektir.
     3) YÖS Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların YÖS Sınavını gerçekleştiren Üniversitenin doğrulama sayfasından kontroller yapılacaktır. Doğrulama sayfası olmayan ya da kayıt tarihlerinde doğrulama sayfası aktif olmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
     4) WAEC Sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıt esnasında WAEC sınav giriş kartı yanlarında bulunması gerekmekte olup, bulundurmayanların kayıtları yapılmayacaktır.
d) Yurt dışından gelecek öğrenciler Türkçe yeterlik düzeylerini, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas TÖMER Başarı Belgesini, Yunus Emre Enstitüsünden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi veya Diğer Üniversiteler tarafından yapılan TÖMER başarı belgeleri ile kanıtlamak zorundadırlar. Söz konusu diploma ya da dil belgesini sunamayanlara bir yıl süre tanınır, bu süre sonunda Türkçe yeterliğini kanıtlayamayanlara bir yıl ek süre verilir, ek süre sonunda da öğrencinin Türkçesinin yetersiz olması durumunda kaydı silinir.
e) Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
f) Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
g) İkametgâh Tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır).
ğ) Altı (6) adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanınabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).
h) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu (Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.).
ı) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı (Yurtdışından kabul edilerek Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik yazılı beyanları alınır.).

Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların ve sundukları daha sonra anlaşılanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir, Üniversiteyle ilişiği kesilir.

Yönerge için tıklayınız