Türkçe (TÖMER) ve Yabancı (İngilizce/Arapça) Dil Yeterlilik Düzeyi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

1) Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.
2) Kayıt hakkı kazanan adayların eğitime başlayabilmesi için bu hakkı kazandıkları yıldaki Türkçe düzeylerinin üniversitemiz bünyesindeki Karaelmas (TÖMER) tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından veya diğer kurum ve kuruluşlardan alınan ve denkliği Karaelmas (TÖMER) tarafından onaylanan Türkçe Dil Yeterlik belgeleri ile başarılı olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Türkçe düzeyi yetersiz olanlara, izinli sayılacakları 1 yıl süre verilir. Türkçe düzeyini bir yılsonunda yeterli düzeye çıkaramayanlar için 1 yıl daha ek süre verilir. Ancak bu ek süre, öğrenim süresinden sayılır. İzinli olan adayların, kayıt hakkını kazandıkları yılı takip eden eğitim öğretim yılı başında kayıt süresi içerisinde Türkçe düzeyinin yeterli olduğunu Karaelmas TÖMER veya YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren merkezlerden alınan ve adayın başarılı olduğunu ispatlayan bir belgeyle belgelemeleri gereklidir. Aksi durumda kayıt hakkını kaybederler.
3) Yunus Emre Enstitüsü ve diğer Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmış Türkçe Diploma Sınavı sonuçlarında Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) dil düzeylerine göre C1 düzeyinde alınan ve denkliği Karaelmas TÖMER tarafından onaylanan Türkçe Dil Yeterlik belgeleri başarılı sayılırlar. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır ve öğrenime başlayabilir.
4) 6569 Sayılı Kanun ile hazırlık öğrenim süreleri azami 2 yıl olarak belirlenmiştir. Tüm hazırlık öğreniminin (Türkçe/İngilizce/Almanca/Arapça) belirlenen süre içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu süre içinde hazırlık öğreniminde başarılı olamayanların kayıtları silinir.

Yönerge için tıklayınız.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin